Når WeHunt GPS har været inaktiv i 3 minutter, går den i dvaletilstand. Dvaletilstanden betyder, at GPS'en holder op med at kommunikere med GPS-satellitterne for at spare batteristrøm. GPS'en fortsætter med at kommunikere med GSM-nettet for hurtigt at kunne afsende oplysninger om placeringer igen, når enheden er i bevægelse.

gsm-ok.gif I dvaletilstand blinker GPS'ens grønne lysdiode for at vise, at der er GSM-dækning.

Kommunikationen med GSM-nettet bruger en smule batteristrøm, og enheden vil være afladet efter et par døgn.

Bevægelse i form af et vibrerende underlag eller flytning af GPS'en kan medføre, at GPS'en vækkes fra sin dvaletilstand. Dette medfører øget batteriforbrug og kan afkorte batteriets levetid.

 

 

 

Lysdiodens øvrige betydninger – GRØN

Langsomme og lange blink = søger efter GSM-net

Blinker 1 gang hvert 3. sekund = er tilsluttet til GSM-nettet

Blinker 2 gange hvert 3. sekund = er tilsluttet til GPRS-nettet

Lyser med konstant lys = intet eller forkert SIM-kort

 

Lysdiodens øvrige betydninger – BLÅ

Langsomme og lange blink = søger efter GPS-signal

Blinker 1 gang hvert 3. sekund = enheden har GPS-signal

Lyser med konstant lys (blinker ikke) = opladning i gang

Lyser ikke =fuldt opladet (hvis USB-kablet er tilsluttet)

 

 

Illustration af enhed med både GSM/GPRS og satellitmodtagelse

 

led-s.gif 

Hvis lysdioden ikke lyser, selvom enheden er opladet, skal du prøve følgende.

instruktion-gps.gif