WeHunt findes p.t. på svensk, norsk, dansk og engelsk. 


Appen vælger sprog, alt efter hvilken sprogindstilling du har på din mobiltelefon. Hvis WeHunt ikke findes på det sprog, du bruger på din mobiltelefon, vælger appen automatisk engelsk.

Hvis du ønsker, at appen skal bruge et andet sprog, skal du ændre sprog- eller regionsindstillingerne på din mobiltelefon.