Når du køber WeHunt Pro og abonnement til WeHunt GPS, anvender vi betalingstjenesten Stripe. Stripe er en verdenskendt og sikker betalingstjeneste fra USA, og derfor skal dit betalingskort kunne foretage udenlandske transaktioner for at fungere ved betaling.


Kontrollér også, at dit kort er godkendt til internetkøb, og at der er tilstrækkelige midler på din konto.

Hvis betalingen ikke gennemføres, selvom du har kontrolleret ovenstående faktorer, bedes du kontakte vores support.