Hvordan fjerner jeg en jagtdeltager under en påbegyndt jagt?

På Android:

1. Vælg det jagtområde, hvor jagten finder sted
2. Tryk på jagter under kortet i appen
3. Vælg Administrer på den ønskede jagt
4. Tryk på Skift i øverste højre hjørne, og tryk på papirkurven ud for den person, du vil fjerne
5. Gem oplysningerne


På iPhone:
1. Vælg det jagtområde, hvor jagten finder sted
2. Tryk på jagter under kortet i appen
3. Vælg Administrer på den ønskede jagt
4. Tryk på det røde symbol foran det ønskede navn og derefter på Slet
5. Tryk på Klar 


E
Elin is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.