Kontrollér, at du har aktiveret visningen af GPS under jagt.
1. Vælg det jagtområde, du jæger på, i menuen til venstre i appen
2. Tryk på menuknappen øverst til højre
3. Kontrollér, at GPS'en er slået til
4. Slå Vis for andre til, hvis du ønsker, at andre jagtdeltagere skal kunne se GPS'ens position*


*For at få vist WeHunt GPS under jagt kræves WeHunt Pro.