I jagt-intervaller sender WeHunt GPS sin placering til WeHunts centrale server hvert 10. sekund. WeHunt-appen på din telefon henter derefter alle jagtkammeraters og GPS'ers placeringer fra serveren.

Hvis der er en GPS inden for 250 meter fra en bruger, henter appen nye placeringer fra serveren hvert 5. sekund. Ved længere afstande henter appen mindre hyppigt nye placeringer fra serveren. Hvis den nærmeste GPS er mere end 500 meter væk, henter appen nye placeringer hvert 10. sekund, og hvis nærmeste GPS er mere end 750 meter væk, hentes nye placeringer kun hvert 15. sekund.

Formålet med dette er at spare på telefonens batteristrøm, fordi konstant datatrafik forbruger en masse strøm.

Bemærk, at hvis GPS'en bevæger sig hurtigere end 70 km/t., sender den kun sin placering en gang i minuttet for at spare batteristrøm. Under bilkørsel vil placeringsoplysningerne derfor ikke være helt opdateret.
For at GPS'en kan sende sine placeringer som beskrevet ovenfor, skal den have forbindelse til GSM-nettet (2G) og GPS-satellitter.