For at regulere, hvor meget af dit GPS-spor du vil se på kortet. Gør følgende: 


1. Åbn potemenuen.

2. Vælg den ønskede sporlængde mellem 10 minutter og 48 timer.


Du kan når som helst forlænge eller afkorte sporlængden. Alle spordata gemmes hos os 48 timer tilbage i tiden.