Hvorfor kan mine jagtkammerater ikke se min GPS?

For at dine jagtkammerater kan se din GPS, skal alle deltage i samme jagt i appen. Vis jagten på kortet, og åbn potemenuen. Kontrollér, at indstillingen Vis for andre er slået til. 


Kun jagtdeltagere med WeHunt Pro kan se GPS'er under jagten.

J
Johanna is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.