1.Klik på dit navn i øverste højre hjørne.
2.Klik på Profil.
3.Vælg Mail, og indtast din nye e-mailadresse.

Hvis e-mailadressen ikke ændres, er den muligvis allerede blevet anvendt til at oprette en konto i WeHunt. Kontakt support@wehunt.com for at få hjælp.