GPS-LED'erne kan indikere forskellige ting. Nedenfor er en liste over, hvad de forskellige blink betyder:


Grøn LED

Langsomme og lange blink = Søger efter GSM-netværk

Blinker en gang hvert 3. sekund = tilsluttet GSM-netværket

Blinker to gange hvert 3. sekund = tilsluttet GPRS-netværket

Lyser konstant = intet eller forkert SIM-kort


Blå LED

Blinker langsomt og langt = Søger efter GPS-signal

Blinker en gang hvert 3. sekund = Enheden har GPS-signal

Belyst med konstant lys = Opladning i gang

Ikke tændt = fuldt opladet (hvis USB-kabel er tilsluttet) eller afladet