Hvad betyder de forskellige GPS-ikoner på kortet?

Pote med farven, du har valgt – GPS'en har dækning og viser den seneste position på kortet.


Grå pote – GPS'en mangler dækning og viser den position, hvor enheden sidst havde dækning.


Hund med udråbstegn – Når GPS'en har stået stille i en diameter på 15 meter i 30 sekunder, ændres symbolet til en hund med et udråbstegn for at angive, at hunden har stand. Funktionen er altså ikke baseret på jagt, men viser bare, at hunden er standset.

S
Sandra is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.