Hvad betyder informationsboksen, der vises, når jeg trykker på GPS-ikonet?

Den oplyser, hvilken gennemsnitshastighed hunden har haft, og hvilken hastighed den har i øjeblikket.

S
Sandra is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.