Hvordan slår jeg på GPS-indikatoren?

1. Start eller koble til en jakt i WeHunt-appen 

2. Slå på GPS-en på kartet i potemenyen 

3. Slå på GPS-indikator i appens høyremeny 

 

GPS-indikatoren viser i hvilken retning en WeHunt GPS eller Garmin Pejl befinner seg i forhold til din posisjon.