Hvis du har en eller flere såter som er markert på jaktområdet ditt, kan du i versjon 3.11 eller senere av WeHunt-appen vise og skjule den eller dem.

Du slår funksjonen av og på i den høyre menyen i appen under Vis såter.