1. Trykk på det aktuelle jaktområdet i appens venstremeny
2. Velg Administrere jaktområde i appens høyremeny
3. Trykk på Rediger og Forlate jaktområde nede i menyen


Hvis du står som administrator for jaktområdet, vil området i stedet bli slettet. Hvis en annen ønsker å beholde området, må administratorrollen for jaktområdet overføres til et annet medlem. Kontakt support@wehuntapp.com , og vi vil hjelpe deg.