Hvis du har et jaktområde med flere terreng som ikke henger sammen, anbefaler vi at du oppretter området via kartverktøyet på my.wehuntapp.com.

Logg inn med din WeHunt-konto, og velg Jaktområder i venstremenyen. Klikk på Nytt jaktområde i venstremenyen.


Du kan markere området på to forskjellige måter avhengig av hvordan det er utformet:

1. Opprett en overordnet områdegrense som omfatter alle terrengene. Marker deretter områdegrensene som såtegrenser

2. Opprett en grense som strekker seg i utkanten av de ulike terrengene. Marker deretter det området som det ikke må jaktes på, med forbudte områder