Grunnkartene i appen, standard-, satellitt- og hybridkartet, bruker koordinatsystemet WGS84. Det gjør også grenser og kartnåler.