Hvordan synkroniserer jeg jakten med telefonens kalender?

For å vise kommende jakt i telefonens kalender, trykker du på navnet ditt i menyen til venstre i appen, og velger Kalendersynkronisering. Du må gi WeHunt tillatelse til å synkronisere med kalenderen din.

Hvis du ved en feil svarer nei på spørsmålet om å synkronisere med kalenderen, må du slå funksjonen av og på igjen for å svare på spørsmålet på nytt.


E
Elin is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.