I jaktintervall sender WeHunt GPS sin posisjon til WeHunts sentrale server hvert 10. sekund. WeHunt-appen i telefonen din henter i sin tur alle posisjoner for jaktkamerater og GPS-er fra serveren.

Hvis en GPS ligger innen 250 meter fra en bruker, henter appen nye posisjoner fra serveren hvert 5. sekund. Ved lengre avstander henter appen nye posisjoner fra serveren sjeldnere. Hvis den nærmeste GPS-en er mer enn 500 meter unna, vil appen hente nye posisjoner hvert 10. sekund, og hvis den nærmeste GPS-en er mer enn 750 meter unna, vil nye posisjoner hentes bare hvert 15. sekund.

Hensikten med dette er å spare batteriet i telefonen fordi konstant datatrafikk bruker mye batteristrøm.

Vær oppmerksom på at hvis GPS-en beveger seg raskere enn 70 km/t, sender den posisjonen sin bare én gang i minuttet for å spare batteristrøm. Når du kjører bil, vil det altså være et betydelig etterslep i posisjonen.


For at GPS-en skal kunne sende sine posisjoner som ovenfor, må GPS-en ha kontakt med GSM-nett (2G) og GPS-satellitter.