Hvordan stiller jeg inn sporlengden?

For å regulere hvor mye av GPS-sporet ditt som skal vises på kartet. Gjør som følger: 


1. Åpne potemenyen

2. Velg ønsket sporlengde mellom 10 minutter og 48 timer


Du kan når som helst forlenge eller forkorte sporlengden. Alle spordata ligger lagret hos oss 48 timer bakover i tid. 

J
Johanna is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.