For å regulere hvor mye av GPS-sporet ditt som skal vises på kartet. Gjør som følger: 


1. Åpne potemenyen

2. Velg ønsket sporlengde mellom 10 minutter og 48 timer


Du kan når som helst forlenge eller forkorte sporlengden. Alle spordata ligger lagret hos oss 48 timer bakover i tid.