Hvis dere er flere i jaktlaget som vil administrere og bruke én WeHunt GPS eller GPS Plus, anbefaler vi at dere oppretter en ny WeHunt-konto som dere aktiverer GPS-en for. 

Denne kontoen kan alle i jaktlaget logges seg på og bruke, avhengig av hvem som er hundefører for dagen.


Vi anbefaler ikke at enhetens IMEI-nummer deles ut til alle i jaktlaget og legges inn på flere kontoer. Da er det større risiko for at flere er inne samtidig og administrerer GPS-ens innstillinger, noe som kan føre til at GPS-en ikke fungerer som den skal.