1.Klikk på Jaktområder i venstremenyen, og velg jaktområde
2.Klikk på Kart i venstremenyen
3.Klikk på tannhjulet for innstillinger over kartet
4.Slå på eller av styringen for etikettene du vil skjule eller vise