Kontroller at du har aktivert visning av GPS-en under jakt.


1. Velg det jaktområdet du jakter i, i appens venstremeny

2. Trykk på potemenyen over kartet

3. Kontroller at GPS-en er påslått på kartet

4. Slå på Vis for andre hvis du ønsker at andre jaktdeltakere skal kunne se GPS-ens posisjon*


*For å se WeHunt GPS II under jakt kreves WeHunt Standard