Pote med den fargen du har valgt – GPS-en har dekning og viser siste posisjon på kartet.


Grå pote – GPS-en har ikke dekning og viser posisjonen der enheten sist hadde dekning.


Hund med utropstegn – Når GPS-en har stått i ro innenfor en diameter på 15 meter i 30 sekunder, endres symbolet til en hund med utropstegn for å indikere standlos. Funksjonen er ikke basert på halsing, men indikerer bare at hunden har stoppet.