Hva betyr informasjonsruten som vises når jeg trykker på GPS-ikonet?

Den forteller hvilken gjennomsnittshastighet hunden har hatt og hvilken hastighet den har akkurat nå.

S
Sandra is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.