Har du en eller flera såtar inritade på din jaktmark kan du i version 3.11 eller senare av WeHunt-appen visa och dölja den eller de.

Du slår av och på funktionen i den högra menyn i appen under Visa Såtar.