Om du har ett eller flera förbjudna områden på din jaktmark kan du i version 3.11 eller senare av WeHunt-appen välja att visa eller dölja det eller dem på kartan. 

Du slår av och på förbjudna områden på kartan genom att gå till den högra menyn i appen under Visa förbjudna områden