Vad är osäker skjutriktning och hur slår jag på funktionen?

Osäker skjutriktning visar i vilka riktningar du har dina jaktkamrater under en jakt. Funktionen ger en indikation på vilka riktningar som kan vara olämpliga att avlossa skott mot. Funktionen ersätter inte ditt personliga omdöme och fungerar endast som en indikation och är en funktion framtagen för ökad säkerhet under jakt.


Funktionen slås på i appens högermeny vid Osäker skjutriktning och är endast funktionell under en startad jakt med flera jaktdeltagare.

 

E
Elin is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.