Så här slår du på vittringsindikatorn: 

1. Välj en jaktmark i appens vänstermeny

2. Slå på vittringsindikatorn i appens högermeny


Vittringsindikatorn visar baserat på väderprognosen i ditt område, det potentiella område du riskerar att lägga vittring över under jakt. Notera att indikatorn är just en indikation och inget definitivt hjälpmedel.