Om du använder dig av en surfplatta som inte har inbyggd GPS kan detta innebära att surfplattan inte visar din exakta position. Detta på grund av att surfplattan använder en telefonmast eller närmsta WiFi-nät istället för GPS-satelliter för att visa en ungefärlig position av var du befinner dig.