För att ta bort en jaktlagsmedlem krävs att du är administratör för jaktmarken. Administratören är oftast den som skapat marken, om administratörsrollen behöver flyttas till ett annat konto ber vi dig att kontakta support@wehunt.se


1. Logga in på my.wehuntapp.com 
2. Välj Jaktmarker i vänstermenyn.
3. Klicka på aktuell jaktmark
4. Välj Medlemmar. 
5. Klicka på papperskorgen för aktuell jaktlagsmedlem och spara.