För att hantera uppgifter och gränser på din jaktmark gör så här:


1. Logga in med ditt konto hos WeHunt 
2. Klicka på Jaktmarker i vänstermenyn
3. Välj önskad jaktmark
4. Under de olika menyalternativen kan du nu genomföra ändringar på din jaktmark


Vissa funktioner är endast tillgängliga för administratören på en jaktmark. Är du osäker på vem som är administratör jaktmarken kan du titta på listan över medlemmar.