Om du fastighetskartan inte är komplett på my.wehuntapp.com men visas korrekt i din app rekommenderar vi dig att gå till din webbläsares inställningar och rensa cacheminnet. Logga sedan ut och in igen på my.wehuntapp.com

Visas fastighetskartan fortfarande inte korrekt ber vi dig att kontakta vår support.