Det är i dagsläget inte möjligt att ta bort nedladdade kartrutor.