Om du har en jaktmark med områden som inte är sammanhängande rekommenderar vi att du skapar marken via kartverktyget på my.wehuntapp.com.

Logga in med ditt WeHunt-konto och välj Jaktmarker i huvudmenyn. Välj Ny Jaktmark i vänstermenyn.


Du kan rita marken på två olika sätt beroende på hur din mark är utformad:
1. Skapa en övergripande markgräns som innefattar samtliga områden. Rita sedan markgränserna som såtgränser

2. Skapa en gräns som sträcker sig vid utkanterna av de olika områdena. Rita sedan den mark som inte får jagas på med förbjudna områden