För att en åtelkamera skall kunna skicka bilder till ditt konto i WeHunt behöver kameran kunna skicka bilder via GPRS och e-post.

Markera att du vill skicka bilder via GPRS och att du önskar skicka via e-post i kamerans inställningar. 

Vill du använda WeHunt för att visa åtelkamerans bilder så loggar du in på my.wehuntapp.com och väljer menyalternativet Åtelkameror och knappvalet Lägg till åtelkamera. WeHunt skapar en unik e-post för din kamera som du knappar in i åtelkamerans inställningar som mottagar-epost. 

Använder du WeHunt för visning av dina bilder visas bilderna automatiskt i appen och på hemsidan. Har du ett jaktlag i WeHunt kan du välja att dela dessa bilder med hela jaktlaget genom att slå på reglaget Dela.