När WeHunt GPS har legat stilla i 3 minuter väljer GPSen att gå ner i viloläge. Viloläget innebär att GPSen slutar kommunicera med GPS-satelliterna för att spara batteri. GPSen fortsätter att kommunicera med GSM-nätet för att snabbt kunna skicka iväg positioner på nytt när enheten sätts i rörelse. 

gsm-ok.gifUnder viloläget blinkar GPSens gröna-ledlampa för att visa att GSM-täckning finns. 

Kommunikationen med GSM-nätet drar en liten mängd batteri och enheten kommer att vara urladdad efter några dygn. 

Rörelse i form av ett vibrerande golv eller förflyttning av GPSen kan komma att väcka GPSen ur sitt viloläge, detta medför en ökad batteriförbrukning och kan komma att förkorta batteritiden.

 

Lampans övriga betydelser GRÖN

Långsamma och långa blinkningar = Söker GSM-nät

Blinkar 1 gång var 3.e sekund = ansluten till GSM-nätet

Blinkar 2 gånger var 3.e sekund = ansluten till GPRS-nätet

Lyser med fast sken = inget eller felaktigt SIM-kort

Lampans övriga betydelser BLÅ

Långsamma och långa blinkningar = Söker GPS-signal

Blinkar 1 gång var 3.e sekund = Enheten har GPS-signal

Lyser med fast sken (blinkar inte) = Laddning pågår

Lyser inte =Slut på batteri, djupt sömnläge (se illustration nederst) eller fulladdad (om USB kabel är ansluten)

 

Illustration av enhet med både GSM/GPRS och Satellitmottagning 

 

led-s.gif 

Lyser inte lampan fastän enheten är laddad, prova följande.

instruktion-gps.gif