Använd vårt webbaserade kartverktyg för att markera förbjudna områden. 


1. Gå till www.my.wehuntapp.com och logga in

2. Klicka på Jaktmarker i vänstermenyn

3. Välj önskad jaktmark

4. Klicka på Gränser och +Lägg till förbjudet område

5. Markera området på kartan och Spara