Om du startat en jakt i appen skickas efter avslutad jakt en jaktrapport till jaktdeltagarnas mailadresser. Du hittar också jakten i kalendern på my.wehuntapp.com där du kan spela upp er jakt i efterhand. Under uppspelningen kan du följa passkyttars, hundförares och hundars* positioner under jakten. Där kan du även placera ut fällt vilt för att få fullständiga rapporter om ni missat att rapportera något under jakten.

Jaktrapporter skickas inte till jaktdeltagare som lämnar jakten innan den avslutas. 

 

 *Om WeHunt GPS har använts under jakten.