Grundkartorna i appen, standard-, satellit och hybridkartan använder koordinatsystemet WGS84. Det gör även markgränser och kartnålar.


Lantmäteriets fastighetskarta använder SWEREF99, med den anledningen kan fastighetskartan ibland upplevas svagt roterad i förhållande till satellitkartan i appen.