WeHunt finns idag på svenska, norska, danska och engelska. 


Appen väljer språk efter vilken språkinställning du har i din telefon. Finns inte språket du använder i din telefon översatt i WeHunt kommer appen automatiskt att välja engelska.

Önskar du att appen ska använda ett annat språk ändrar du dina språk- eller regionsinställningar i din telefon.