WeHunts GPS är utrustad med en uppringningsfunktion. Tryck på tass-ikonen över kartan i appen och välj telefon-symbolen för att ringa till din gps.


GPSen fungerar i hela EU/EES och operatören för det fabriksmonterade simkortet i GPSen är Tele2 Estland. Därför kan din telefon debiteras för utlandssamtal beroende på vilken typ av abonnemang du använder dig av.


GPSens grundinställning möjliggör endast att lyssna på din hund. Önskar du slå på tvåvägskommunikation för att kunna prata i gpsens högtalare slår du på detta inloggad på my.wehuntapp.com under WeHunt GPS.