WeHunt GPS har ingen fysisk av/på-knapp. Istället går enheten ned i viloläge när den ligger stilla.

WeHunt GPS är gjord för att fästas i hundhalsband eller läggas i en ficka hundvästen och har en inbyggd rörelsesensor. När GPSen känner av vibrationer eller rörelse aktiveras den, och går ned i viloläge igen när den ligger stilla.

Av denna anledning kan WeHunt GPS t.ex. gå ned i viloläge även under färd i bil, eftersom G-krafterna  under färd på asfaltsväg normalt är så låga att rörelsesensorn i enheten inte aktiveras. Skaka GPSen för att aktivera den.