Kontrollera att du aktiverat visning av GPSen under jakt.
1. Välj den jaktmark du jagar på i appens vänstermeny
2. Tryck på Tassen ovanför kartan
3. Kontrollera att GPSen är påslagen på kartan
4. Slå på Visa för övriga om du önskar att andra jaktdeltagare ska kunna se gpsens position*


*För att se WeHunt GPS under jakt krävs WeHunt Pro