I jaktläge skickar WeHunt GPS och WeHunt GPS II sin position till WeHunts centrala server var 10:e sekund. WeHunt GPS Plus skickar sin position var 5:e sekund. Beroende på GPS:ens mottagningsförhållanden så kan det vara en signalfördröjning på mellan 250ms till flera sekunder mellan GPSen och WeHunts centrala server.

WeHunt-appen i din telefon har en permanent anslutning till WeHunts centrala server och får alla positionsuppdateringar för jägare och hundar automatiskt. Fördröjningen från server till app är normalt under en sekund, men varierar beroende på mottagning och tillgänglig bandbredd i mobilnätet.


För att GPSen ska kunna skicka sina positioner krävs att GPSen har kontakt med GSM-nät (2G) och GPS-satelliter.