Du hittar GPS:ens av- och påknapp på dess undersida. 

Håll knappen intryckt i ca 3 sekunder när du önskar stänga av eller slå på GPS:en.