1. Starta eller anslut till en jakt i WeHunt-appen 

2. Slå på din GPS på kartan under tass-menyn

3. Slå på GPS-visare i appens högermeny 


GPS-visaren indikerar i vilken riktning en WeHunt GPS eller Garmin Pejl befinner sig i förhållande till din position.