1. Starta eller anslut till en jakt och slå på din GPS på kartan

2. Tryck på din GPS-ikon på kartan 

3. Välj Följ


Tryck på GPS-ikonen och Sluta följ för att återgå till att följa din egen position.