För att reglera hur mycket av din GPS spår du vill se på kartan. Gör följande: 


1. Öppna Tass-menyn 

2. Välj önskad spårlängd mellan 10 minuter till 48 timmar


Du kan när som helst förlänga eller förkorta spårlängden. All spårdata finns lagrad hos oss 48 timmar bakåt i tiden.