Kontrollera senast inkomna position vid din GPS under tass-menyn. Om senast inkomna position inte är aktuell:


1. Kontrollera så att GPS:en blinkar och är påslagen

2. Kontrollera att Visa på kartan är påslaget under Tass-menyn

3. Kontrollera signalstyrkan från senast inkomna position


Signalstyrkan kommer inte att uppdateras om GPS:en inte har kontakt med GSM-nätverk och GPS-satelliter. Informationen baseras på sista gången din GPS skickade in en position.